Klarum Arkitektur riktar sig mot föreningar för att digitalisera och utveckla fastighetens system. 

Klarum Arkitektur är en ledande arkitektbyrå i Stockholmsområdet inom digitalisering av befintliga fastigheter och överföring av projektdata till nya smarta system.
På Klarum Arkitektur erbjuder vi tjänster för att förbättra, digitalisera och förnya system. 
Den digitala utvecklingen tillämpar fastigheter med behov av projektering eller projektledning för att skapa möjlighet att enkelt kunna vidareutveckla fastigheten.

Systemet byggs på ett korrekt underlag då byggnadsdelar uppmäts av våra arkitekter och dokumenteras i system som enkelt kan användas av föreningen eller en oberoende part. 
Underlaget ska medföra lättnader för fasstighetens styrelse att använda sig av rätt ritningar samt för konsulter i olika brancher att använda som underlag.

Digitaliseringsprocessen varierar beroende på fastighetens storlek och omfattning, vilka delar av byggnaden som ska digitaliseras och hur stort behov av fastighetens system som behöver digitaliseras. 

Metoderna som används vid digitaliseringen anpassas till fastighetens och styrelsens specefika behov för att uppnå ett specialanpassat resultat. 

Underlaget av digitaliseringen ska uframföra ett korrekt underlag för föreningen att basera information och vidareutveckling, inom fastigheten. Digitaliseringen är neutralt anpassad för framtida konsultgrupper att kunna ta del utav, tillämpa och planera utifrån. 

Föreningar eller representanter är välkomna att kontakta administrationen för en kostnadsfri konsultation och utvärdera era specifika önskemål eller funderingar inom eran fastighet. För mer information, kontakta administrationen via email eller telefon: 

08 519 71 100 

info@klarum.se

STEG 1

Konsultation mellan förening & BRF. Här går vi igenom föreningens behov och lokaliserar vilka delar som behöver digitaliseras. 

STEG 2

Avtal signeras och våra arkitekter kommer ut till  fastigheten och dokumenterar förutvalda delar inför processen

STEG 3

Digitaliseringen förädlas och systemen arkiveras i våra system.

FÄRDIG PRODUKT

Vi överlämnar underlag för digitaliseringen. Föreningen kan använda underlaget för planering eller underhåll av fastigheten.