top of page

Klarum Arkitektur riktar sig mot föreningar för att digitalisera och utveckla fastighetens system. 

Klarum Arkitektur är en ledande arkitektbyrå i Stockholmsområdet inom digitalisering av befintliga fastigheter och överföring av projektdata till nya smarta system.

 

Digitalisering är ett förändringsarbete av fastigheten för att bli användarvänliga och möta nya krav och riktlinjer. Underlaget ska säkerställa teknisk information för att vara aktuell för nya behov och följa marknadsutvecklingen.


Vi på Klarum Arkitektur erbjuder tjänster för att förbättra, digitalisera och förnya system. 
Den digitala utvecklingen tillämpar fastigheter med behov av underhållsarbeten, projektering eller installation av nya tekniska lösningar som skapar möjlighet till vidareutveckling.

Systemet byggs på ett korrekt underlag då byggnadsdelar uppmäts av våra arkitekter och dokumenteras i system som enkelt kan användas av oberoende konsult eller leverantör.
Underlaget medför lättnader för föreningen genom att bli användarvänliga samt att man får tillgång till nya korrekta ritningar vid planering av underhåll. 

Digitaliseringsprocessen varierar beroende på fastighetens storlek, omfattning och hur stora behov av fastigheten som behöver kontrolleras för att få tillgång till korrekt teknisk information.

Metoderna som används vid digitaliseringen anpassas till fastigheten och föreningens specifika behov för att uppnå ett specialanpassat resultat. 

Produktresultatet av digitaliseringen ger ett korrekt underlag för föreningen att kunna basera teknisk information och löpande kunna dokumentera nya förändringar. Digitaliseringen är neutral för framtida konsultgrupper eller leverantörer att förhålla sig till vid tillämpning och planering.

Föreningar eller representanter är välkomna att kontakta administrationen för en kostnadsfri konsultation för att utvärdera era specifika önskemål eller funderingar.

För mer information, kontakta administrationen via email eller telefon: 

08 519 711 00 

info@klarum.se

STEG 1

Konsultation mellan våra arkitekter och föreningen startar för att kartlägga föreningens behov. Vi lokaliserar fastighetsdelar som behöver digitaliseras. 

STEG 2

Avtal signeras och våra arkitekter kommer ut till fastigheten för att dokumentera fastigheten och inleder digitaliseringen.

STEG 3

Digitaliseringen förädlas och systemen arkiveras i våra system.

FÄRDIG PRODUKT

Vi överlämnar underlag för digitaliseringen. Föreningen kan använda underlaget för planering eller underhåll av fastigheten.

bottom of page