top of page

Klarum Arkitektur riktar sig mot fastighetsägare för att digitalisera och utveckla fastighetens system. 

Klarum Arkitektur är en arkitektbyrå i Stockholmsområdet med bred kunskap inom digitalisering av befintliga fastigheter och överföring av projektdata till nya smarta system.

 

Digitalisering är ett förändringsarbete av fastigheten för att bli användarvänliga och möta nya krav och riktlinjer. Underlaget ska säkerställa teknisk information för att vara aktuell för nya behov och följa marknadsutvecklingen.


Vi på Klarum Arkitektur erbjuder tjänster för att förbättra, digitalisera och förnya system. Den digitala utvecklingen tillämpar fastigheter med behov av underhållsarbeten, projektering eller installation av nya tekniska lösningar som skapar möjlighet till vidareutveckling.

Systemet byggs på ett korrekt underlag då byggnadsdelar uppmäts av våra arkitekter och dokumenteras i system som enkelt kan användas av oberoende konsult eller leverantör.
Underlaget medför lättnader för föreningar och fastighetsägare genom användarvänliga digitala system med tillgång till nya korrekta ritningar vid planering och underhållsarbeten. 

Digitaliseringsprocessen varierar beroende på fastighetens storlek, omfattning och hur stora behov av fastigheten som behöver kontrolleras för att få tillgång till korrekt teknisk information.

Metoderna som används vid digitaliseringen anpassas till fastigheten och föreningens specifika behov för att uppnå ett specialanpassat resultat. 

Produktresultatet av digitaliseringen ger ett korrekt underlag för fastighetsägare att kunna basera teknisk information och löpande kunna dokumentera nya förändringar. Digitaliseringen är neutral för framtida konsultgrupper eller leverantörer att förhålla sig till vid tillämpning och planering.

Representanter för er fastighet är välkomna att kontakta administrationen för en kostnadsfri konsultation för att utvärdera era specifika behov och önskemål.

För mer information, kontakta administrationen via epost eller telefon.

08 519 711 00 

info@klarum.se

STEG 1

Konsultation mellan våra arkitekter och fastighetsägare startar för att kartlägga behov. Vi lokaliserar fastighetsdelar som behöver digitaliseras. 

STEG 2

Avtal signeras och våra arkitekter kommer ut till fastigheten för att dokumentera och inleder digitaliseringen.

STEG 3

Digitaliseringen förädlas och systemen arkiveras i våra system.

FÄRDIG PRODUKT

Vi överlämnar underlag för digitaliseringen. Fastighetsägare kan använda underlaget för planering eller underhåll av fastigheten.

bottom of page