top of page

Klarum Arkitektur är en designstudio baserad i Stockholm med internationell projektbakgrund. Vår studio är formad av arkitekter som skapar idealiska strategier och resultat i nära samarbete med våra beställare.

Studion

Klarum Arkitektur är en studio med ett kreativt förhållningssätt till arkitektur, inredning och stadsplanering. Processen syftar till att skapa nytänkande strategier för designlösningar genom att leverera produkter baserade på estetik, funktion och ekonomi.

Som en snabbt växande studio är vi flexibla och söker alltid  lösningar som ger positiva resultat. Detta inkluderar att sträva efter ett estetiskt mål samt att vara miljömedveten under projektutvecklingen. Vårt fokus ligger i att upptäcka det verkliga värdet av projektet och utvecklingsmöjligheterna. Vi anser att varje projekt inte bara bör begränsas av dess leverans utan också ge positiv respons till omgivningen, både ekonomiskt och estetiskt. Vi arbetar alltid i nära samarbeten med våra beställare för att skapa den mest kommunikativa kompetensen och hoppas kunna förbättra både personlig och yrkesmässig erfarenhet.

Processen

Planerings- och designprocessen inkluderar nära kommunikation med beställarorganisationen för att anpassa och använda sig utav de mest fördelaktiga metoderna för respektive projekttyp. Vi arbetar i nära samarbete med beställare, från tidig idé fas till färdig produkt för ett hållbart projektresultat. Vårt team ägnar stor uppmärksamhet åt detaljer under processen för att maximera möjligheter och smarta byggmetoder för det mest framgångsrika projektresultatet.

Vad vi gör

Vi erbjuder en analys av ditt projekt för att identifiera de specifika behoven för ditt område. Vår planering utgår ifrån att planera för och uppnå maximalt effekt för dina behov med höga projektkrav och effektiva lösningar. Vi använder den senaste digitala tekniken för alla projekt för att framföra ett högt krav på hållbarhet. Samarbetet mellan projektgruppen strävar mot en designlösning genom nära samråd från idéer och koncept i ett tidigt skede, till färdig dokumentation och anbudsfas. Varje enskilt projekt har specifika behov och kräver specifik planering som bäst anpassar sig till respektive projekt. Vi erbjuder dig därför en skräddarsydd konsultation för att framföra dina projektutmaningar och hur du planerar för en process utifrån dina behov.

bottom of page