top of page

VÅRA TJÄNSTER

Arkitektur 

Inredningsarkitektur 

Studion

Klarum Arkitektur är en studio med ett kreativt förhållningssätt till arkitektur, inredning och stadsplanering. Processen syftar till att skapa nytänkande strategier för designlösningar genom att leverera produkter baserade på estetik, funktion och ekonomi.

Vad vi gör

Arkitektur 

Inredningsarkitektur 

Digitalisering 

Stadsutveckling 

Idétutveckling 

Projektledning 

Projekteringsledning 

Styrelsestöd

Mängdberäkning 

Byggherreombud

Projektkalkyler 

Stöd vid Entreprenadssignering 

Tekniska Utredningar 

Rådgivning 

Vi erbjuder en analys av ditt projekt för att identifiera de specifika behoven för ditt område. Vår planering utgår ifrån att planera för och uppnå maximalt effekt för dina behov med höga projektkrav och effektiva lösningar. Vi använder den senaste digitala tekniken för alla projekt för att framföra ett högt krav på hållbarhet. Samarbetet mellan projektgruppen strävar mot en designlösning genom nära samråd från idéer och koncept i ett tidigt skede, till färdig dokumentation och anbudsfas. Varje enskilt projekt har specifika behovoch kräver specifik planering som bäst anpassar sig till respektive projekt. Vi erbjuder dig därför en skräddarsydd konsultation för att framföra dina projektutmaningar och hur du planerar för en process utifrån dina behov.

bottom of page