top of page
2018-08-16 10.40.52.jpg

Våra tjänster

Arkitektur 

 • Skiss- & Konceptutveckling

 • Bygglovshandling

 • 3D modellering

 • Bygghandling

 • Visualisering

Projektledning

 • Byggherreombud

 • Upphandling

 • Kalkyler

 • Tekniska Utredningar

 • Tidplaner

Landskapsarkitektur

 • Markplanering

 • Bygglovshandling

 • 3D modellering

 • Bygghandling

 • Visualisering

Projekteringsledning

Planering, ledning och styr av projekteringsgrupp

Byggledning

Planering, ledning och styr av bygg- & installationsgrupp

Digitalisering

 • Laserscanning av fastighet

 • Inläsning av fastighetssystem

 • Inläsning av digitala ritningar

Kalkyl

Kostnadsberäkning av projektets olika utföranden baserat på projektets behov.

Detaljplan

 • Stadsplanering

 • Detaljplaner

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordning enligt arbetsmiljölagen

Inredningsarkitektur

 • Skiss- & Konceptutveckling

 • Bygglovshandling

 • 3D modellering

 • Bygghandling

 • Visualisering

bottom of page